Valid XHTML 1.0 Strict

2011.10.18. - Mi történik egy gigászi fekete lyuk környezetében?

Öt űrteleszkóp megfigyeléseinek összegzése alapján derültek ki új információk a Markarian 509 katalógusjelű aktív magú galaxis centrumában található szupernehéz fekete lyukról.

A Jelle Kaastra (SRON Netherlands Institute for Space Research) által vezetett kutatócsoport egy egész "űrtávcső-flottát" állított csatasorba, hogy minél több információt tudjanak kideríteni a Markarian (Mrk) 509 jelű galaxis központi fekete lyukáról. A tőlünk mintegy 500 millió fényévre lévő, gigantikus (mintegy 300 millió naptömegnyi) objektum azért került a kutatók fokozott érdeklődésének középpontjába, mert ez az egyik legfényesebb aktív galaxismag, amit ismerünk.

A röntgentartományban érzékeny űreszközök (Chandra, XMM-Newton, Swift - utóbbi az ultraibolya tartományban is mért) mellett az INTEGRAL gamma-űrtávcsövet és a Hubble Űrteleszkópot is bevonták a vizsgálatokba. Az eredmények alapján a galaxismag kifejezetten fényes ultraibolyában és röntgenben, ráadásul az ultraibolya sugárzás változása és a röntgen-tartománybeli intenzitásváltozások összefüggést mutatnak.

IMAGE

A Mrk 509 galaxis a Hubble-űrtávcső felvételén.
[MAST/SRON]

Az UV- és röntgen-fényváltozások szinkronban történő változását a kutatók egy forró plazmaréteg (korona) létével magyarázzák, ami elnyeli az ultraibolya sugárzás egy részét, és az energiát röntgenfotonok formájában bocsátja ki újra.

IMAGE

Modell egy szupernehéz fekete lyuk környezetében áramló anyagról.
[NASA/CXC/M. Weiss]

A modellek alapján az erős nagyenergiájú sugárzás a fekete lyuk felé nagy sebességgel áramló részecskéktől ered. A sugárzás azonban helyenként már olyan mértékű, hogy az áramló gáz egy részét "kifújhatja" a központi objektum környezetéből (más szóval élve az áramlások részben turbulensekké válnak). Ilyen kidobódott anyagcsomókat a fekete lyuktól több mint 15 fényév távolságra is sikerült azonosítani, a kifúvási sebesség pedig a számítások szerint elérheti a 700 km/s-os értéket.

Forrás:

Valid CSS!