Valid XHTML 1.0 Strict

Gothard Fizikus Műhely - 2006

Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos profilját, a régióban végzett felsőoktatási munkát, a magas szintű ismeretterjesztési tevékenységet, annak súlypontját az elkövetkező EU tervezési periódusra (2007-2013) olyan nemzetközi kooperációban végzett oktató és kutató-fejlesztő munka szabja meg, amely az asztrofizikai ismereteken túl a korszerű informatikai, információtechnológiai és adatfeldolgozási ismeretek alkalmazását, illetve megszerzését is megköveteli.

A Gothard Fizikus Műhely - Crossborder Oktató Hálózat projektben végzett K+F tevékenységhez kapcsolódó kutatási és képzési feladataink, a közművelődési aktivitásunk vezérelve, hogy a 2007-2013 tervezési periódusban kidolgozott módszereket, a megszerzett és közvetített ismereteket az információs társadalom követelményei szerint bármely szakterületen alkalmazhassák.

Az egyetemi csillagvizsgáló immár másfél évtizedes információtechnológiai "avantgárd" tevékenységének számos pozitív tanújelét lehet Szombathelyen és vonzáskörzetében fellelni. Vas megyében az elsők között a Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumban nyílt lehetőség az Internethez való csatlakozásra 1992-ben, akkor még X.25 feletti IP protokollal, s először csak levelezési célokra. Három évvel később, 1995 decemberében az Obszervatóriumban kezdett el működni a Savaria Information Center (SIC), az első nyugat-magyarországi információs adatbázis, amelyhez a regisztrált felhasználók öt független telefonvonalon keresztül férhettek hozzá. 1996 februárjában a SIC az EUnet Hungary Kft nyugat-magyarországi végpontjaként már teljeskörű Internet-hozzáférést biztosított Szombathelyen és vonzáskörzetében. Az Obszervatórium számítógépes hálózata a kezdetektől fogva Sun gépekre épült. A korszerű hardverrel és szoftverrel kialakított lokális hálózattal, a GAOnet-tel, az obszervatóriumba telepített Nyugat-Magyarországi Java Szakértői Központtal és a 2007-ben indított Crossborder Oktató Hálózat projektünkkel ismételten a térség információtechnológiai és infokommunikációs éllovasának szerepét vállaljuk.

Gothard Fizikus Műhely programindító szeminárium Gothard Fizikus Műhely programindító szeminárium

A "Gothard Fizikus Műhely - Crossborder Oktató Hálózat" projekt programindító szemináriuma 2006 októberében.

Tudományos hitvallásunk szerint cselekszünk, amikor a szaktudományunk által megkövetelt világszínvonalú informatikai és infokommunikációs alkalmazásokat oktatjuk, népszerűsítjük és ezzel betöltjük a térségben az új és modern technológiák mindennapi alkalmazásához szükséges katalizátor szerepét.

A projekt célja a Nyugat-Dunántúli Intelligens Régió Stratégiájának megfelelően kidolgozott operatív program szerinti regionális tudásközpont és portál modelljének megteremtése, az ELTE oktató és tudományos kutatóbázisára telepített regionális tudás- és távoktatási központ kialakítása volt.

Ennek a másfél évtizedes munkának a tapasztalatai képezik az Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA 2004-2006 3/2 programra benyújtott nyertes pályázatunk tudásbázisát.

Az oktatási stúdió a hallgatók nézőpontjából Az oktatási stúdió az előadó nézőpontjából

A projekt keretében 2007 tavaszán létrehozott új oktatási stúdió a hallgatók és az előadó nézőpontjából.

További információ »

Valid CSS!