Valid XHTML 1.0 Strict

Csillagászati hírek - 2009. március

SPACER SPACER Önmagát szabályozó mikrokvazár 2009.03.30.
Önmagát szabályozó mikrokvazár

A Chandra röntgenműhold új eredményei szerint az egy-két tucat naptömeggel bíró fekete lyukak a milliószor/milliárdszor nagyobb társaikhoz hasonló mechanizmussal szabályozzák saját növekedési ütemüket.
SPACER SPACER Ritka pillanatfelvétel a Szaturnuszról és holdjairól 2009.03.26.
Ritka pillanatfelvétel a Szaturnuszról és holdjairól

Fantasztikus fotókat készített a Hubble űrteleszkóp a Szaturnusz korongja előtt átvonuló holdakról, a bolygókorongra vetett árnyékukról és az egyre kisebb szög alatt látszó gyűrűrendszerről.
SPACER SPACER Koraszülött szupernóva? 2009.03.24.
Koraszülött szupernóva?

Az SN 2005gl jelű szupernóva szülőcsillagának a Hubble űrteleszkóp archívumában fellelhető felvételei alapján úgy tűnik, hogy a csillag fejlődési állapotához képest a robbanás az elméletek által jósoltnál korábban következett be.
SPACER SPACER Forradalmian új pillantás a mágnesesen tekergő Napba 2009.03.20.
Forradalmian új pillantás a mágnesesen tekergő Napba

Magyar kutató elméleti irányításával sikerült nagy előrelépést jelentő eredményt elérni a napfizika egyik legfontosabb problémájában, a fotoszféra radiális irányú óriási hőmérsékletváltozásának magyarázatában.
SPACER SPACER Az égbolt a Fermi gammateleszkóp szemével 2009.03.17.
Az égbolt a Fermi gammateleszkóp szemével

A Fermi űrteleszkóp három hónapot átfogó mérési adatai alapján összeállították az égbolt részletes nagyenergiájú térképét, melyen a legközelebbi objektum a Nap, a legtávolabbiak pedig sok milliárd fényévre lévő galaxisok.
SPACER SPACER Sötét anyagba ágyazott törpegalaxisok 2009.03.13.
Sötét anyagba ágyazott törpegalaxisok

A Hubble űrteleszkóppal a Perseus halmaz centrumáról készített felvételek újfent megerősítik azt a feltételezést, hogy a galaxishalmazok tagjai, a legnagyobbaktól a legkisebbekig, sötét anyagba ágyazódnak.
SPACER SPACER Mégsem szoros fekete lyuk pár? 2009.03.10.
Mégsem szoros fekete lyuk pár?

Egy újabb kutatás megkérdőjelezi, hogy a Nature legutóbbi számában megjelent cikkben bemutatott eredmények valószínű magyarázata egy 1 fényévnél közelebbi komponensekkel rendelkező nagytömegű fekete lyuk pár lenne.
SPACER SPACER Vándorló óriásbolygók ritkították a kisbolygóövezetet 2009.03.08.
Vándorló óriásbolygók ritkították a kisbolygóövezetet

A vándorló Jupiter és Szaturnusz gravitációs hatása okozhatta a Mars és a Jupiter közötti kisbolygóövezet bizonyos övezeteinek szinte teljes elnéptelenedését. Az elszabadult aszteroidák a Naprendszer belső bolygóit bombázhatták.
SPACER SPACER Új hold a Szaturnusz gyűrűrendszerében 2009.03.05.
Új hold a Szaturnusz gyűrűrendszerében

A Szaturnusz körül keringő Cassini űrszonda egy mindössze fél kilométer átmérőjű holdacskát fedezett fel a bolygó G jelű gyűrűjében, melynek eredetére eddig nem volt magyarázat.
SPACER SPACER Gyorsan mozgó öreg, de aktív pulzár 2009.03.02.
Gyorsan mozgó öreg, de aktív pulzár

A PSR J0108-1431 katalógusjelű objektum kora több, mint tízszeresen haladja meg az ún. izolált, s a röntgenemissziójuk alapján is detektálható pulzárok közötti eddigi csúcstartóét, ennek ellenére még meglepően aktív.
Valid CSS!