Valid XHTML 1.0 Strict

2011.10.21. - Egyszerre hét szupernóvát találtak egy galaxisban

Egy svéd kutatók által vezetett csoport hét darab ismeretlen, korábban még nem detektált szupernóva-maradványt fedezett fel az Arp 220 katalógusjelű, 250 millió fényév távolságra lévő csillagvárosban.

Egy nemzetközi kutatócsoport az európai VLBI és az amerikai VLBA rádiótávcső-hálózat segítségével tanulmányozta az Arp 220 jelű galaxist. Fabien Batejat (Onsala Space Observatory, Chalmers University) és munkatársai mintegy 40 rádióforrást vizsgáltak a csillagváros centrumában. Ezek a források sűrű por- és gázrétegek mögött vannak, így láthatatlanok a hagyományos távcsövek számára. Megismerésükre különböző rádió-hullámhosszakon végeztek méréseket, és figyelték, hogyan változnak ezek a jelek néhány év alatt.

Az adatok feldolgozását követő analízis arra utal, hogy a vizsgált források közül hét a közelmúltban történt szupernóva-robbanás maradványa, olyan csillagoké, amelyek a Földről nézve az elmúlt hatvan évben robbantak fel. A kutatók alapos analízissel kimutatták, hogy a szupernóvák saját mágneses tere az, ami ezen források irányából az átlagosnál nagyobb rádióemissziót eredményez, nem pedig a galaxisé. A korbecslést pedig azt tette lehetővé, hogy a nagy felbontású rádiófelvételeken sikerült közelítőleg megbecsülni a táguló gázmaradványok átmérőit.

IMAGE

Az Arp 220 jelű galaxis a Hubble Űrteleszkóp felvételén. Az inzert a VLBI rádiótávcső-hálózat mérései alapján azonosított szupernóva-maradványokat mutatja.
[NASA, ESA, Hubble Heritage Team, Chalmers University]

Ennyi szupernóvát egyszerre még soha nem detektáltak azonos galaxisban. Ez a szám mindazonáltal mutatja azt is, milyen hatékony a csillagképződés ebben az objektumban. Az Arp 220 egy ún. csillagontó galaxis, melyben a csillagképződési ráta az átlagosnál jóval magasabb. A várakozások alapján az ilyen csillagvárosokban a szupernóva-robbanások is jóval gyakoribbak. A kutatók becslése alapján a most vizsgált galaxisban körülbelül negyedévenként robbanhat fel egy csillag, míg a Tejútrendszerben átlagosan egy évszázadot is várnunk kell egy hasonló, kataklizmikus eseményre.

Az eredményeket részletező szakcikk az Astrophysical Journal c. folyóiratban jelent meg.

Forrás:

Valid CSS!